Het Wijkplatform Morgenstond is op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in een nieuwe werkgroep Wonen & Verkeer. Deze werkgroep is in de plaats gekomen van de twee aparte werkgroepen Wonen en Verkeer, Veiligheid & Leefbaarheid, die beiden als zelfstandige werkgroep zijn opgeheven. De nieuwe werkgroep zal zich in grote lijnen bezig gaan houden met dezelfde onderwerpen van beide opgeheven werkgroepen.
Dit betreft in feite alles wat direct te maken heeft met het prettig en leefbaar maken en houden van Morgenstond.
Omdat er in onze wijk ook diverse buurtcommissies zijn, die zich actief bezig houden met genoemde onderwerpen, zal regelmatig overleg plaatsvinden wie er wat voor zijn rekening neemt. Daarnaast zullen er zaken worden opgepakt die niet specifiek een bepaalde buurt betreffen.

Gaat het wonen in de wijk u ook ter harte in de ruimste zin van het woord, meldt u zich dan aan via ons mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
U kunt ook eerst even bellen naar 070 – 367 33 56 voor meer informatie.
Ook wanneer u bepaalde ideeën of suggesties heeft, kunt u contact opnemen met deze werkgroep.Verkeer