Bestuur

Het wijkplatform stelt zich ten doel:

  1.  Het behartigen van het “algemeen wijkbelang” voor alle bewoners of groepen binnen de wijk Morgenstond en het ter beschikking stellen van faciliteiten en middelen;

  b. Het bevorderen van participatie van bewoners;

  c. Het initiëren en/of begeleiden van activiteiten in het kader van samenlevingsopbouw;

Wijkplatform

Het Wijkplatform Morgenstond heeft tot doel zich in te zetten voor het “Algemeen wijkbelang”. Het Wijkplatform Morgenstond organiseert activiteiten die de relatie tussen de wijkbewoners onderling en hun leef- en woonklimaat stimuleert.

Werkgroepen

Om zo goed mogelijk de bewoners van Morgenstond te vertegenwoordigen zijn er verschillende werkgroepen actief.