De nieuwsbrief van Wijkplatform Morgenstond januari 2018 is uitgebracht. 

Wilt u de nieuwsbrief lezen ?

Klik dan hier

 

Het WIjkplatform heeft antwoord van wethouder de Bruijn ontvangen op haar brief over de parkeerproblemen in onze wijk. 

Nieuwsgierig naar het antwoord van de wethouder ? 

Klik hier


 

Michel Rogier (CDA) heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder, over parkeren in Morgenstond. 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Stadsdeelkantoor Leyweg heeft nauwelijks eigen parkeerfaciliteiten. Dit omdat het beleid van de gemeente Den Haag erop gericht is werknemers en bezoekers van het stadsdeelkantoor te stimuleren om met de fiets of met het Openbaar Vervoer te komen.Wijkplatform Morgenstond heeft diverse keren aangegeven dat dit beleid niet werkt en dat de parkeerdruk in de omliggende straten hierdoor te hoog is. Het CDA stelt op grond van het desbetreffende artikel in het reglement van orde hierover de volgende vragen:

1. Herkent het college zich in de klachten van Wijkplatform Morgenstond?

2. Hoe hoog is de parkeerdruk in omliggende straten?

3. Is het college met het CDA Den Haag van mening dat bezoekers en personeel van het stadsdeelkantoor Leyweg moeten worden gestimuleerd om met de fiets of met het OV te komen?

4. Bent u bekend met de actie van Bereikbaar Haaglanden om werknemers over te halen om met het OV te reizen en om dit te stimuleren zij 2 maanden gratis een OV probeerpas mogen aanvragen. (Zie:https://probeerpas.nl). Zo nee, waarom niet?

5 Wat is de reden waarom de gemeente Den Haag niet als deelnemende werkgever staat vermeld? Is het college bereid en voornemens om, indien mogelijk, zich hiervoor alsnog aan te melden?

6. Op welke manieren stimuleert het college bezoekers en werknemers van stadsdeelkantoor Leyweg om met de fiets of het OV te komen? Wat is het resultaat hiervan en is het college tevreden met deze resultaten?

7. Is het college bereid en voornemens om in samenwerking met stadsdeelkantoor Leyweg te kijken naar mogelijke alternatieven om werknemers en bezoekers te stimuleren om niet met de auto te komen? Om op deze manier de parkeerdruk in de omliggende straten af te laten nemen.

Michel Rogier CDA Den Haag