Impressie nieuwjaarsreceptie Wijkplatform Morgenstond en Ontmoetingscentrum Morgenstond 

Klik  hier voor een impressie van een gezellige geslaagde nieuwjaarsreceptie, 

georganiseerd door het Ontmoetingscentrum Morgenstond en 
het Wijkplatform Morgenstond