De gemeente Den Haag heeft dit jaar extra geld beschikbaar voor eenmalige projecten die de sociale en fysieke veiligheid in de wijken verhogen. U kunt vanuit stadsdeel Escamp projectvoorstellen indienen. In dat kader vraagt stadsdeel Escamp of u ideeën voor dergelijke projecten/acties heeft. Misschien heeft u al bestaande ideeën of wensen op dit gebied, waar tot nog toe geen geld voor was.

Het moet gaan om projecten of acties die gewenst zijn door bewoners om de sociale/fysieke veiligheid in hun buurt of straat te verhogen. Voorbeelden zijn:

- eenmalig weghalen van groen op enge plekken

- extra verlichting bij enge plekken of overlastlocaties (nb. hangt wel af van de mogelijkheid om verlichting regulier te beheren)

- weghalen wortelopgroei onder trottoirs om de begaanbaarheid voor mensen die slechter ter been zijn en evt hulpmiddelen gebruiken, te vergroten

-extra snelheidsremmende maatregelen in een straat

-het uitgeven en verspreiden van een ‘veiligheidskrant’ voor buurtbewoners

- gezamenlijke acties van bewoners om veiligheid en leefbaarheid te vergroten.

De uitvoering van de projecten moet uiterlijk 15-12 aanbesteed zijn, de projecten of acties moeten uiterlijk 1-1-2012 uitgevoerd zijn. Als u ideeën aanlevert, dan graag met een korte omschrijving van wat, waar en waarom. Als het mogelijk is, dan graag vergezeld van een kostenindicatie, maar dat is niet noodzakelijk.

Laat uw ideeën weten via Wijkplatform Morgenstond, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het Wijkplatform verzamelt en bundelt ideeën uit de wijk en kan u wellicht helpen bij het formuleren van uw wensen.